KALENDARIUM

WRZESIEŃ


15 wrzesień 2017, godz. 18.00, sala 2094
Uniwersytet Humboldtów, Unter der Linden 6

Wykład: Poza kanonem – sztuka polskich artystek.
Na przełomie XX i XXI stulecia w sztuce polskiej pojawiło się wiele interesujących młodych artystek, które wręcz opanowały życie artystyczne w kraju, stając się też znanymi zagranicą. Przyczyn tej sytuacji trzeba szukać w latach poprzedzających ten okres a także w historii sztuki kobiet w Polsce począwszy od jej zaistnienia w wymiarze akademickim, to jest od lat 80. XIX wieku.

Wykład zarysowuje dzieje sztuki kobiet w Polsce ze wskazaniem cech odrębnych dla tej grupy jak i specyficznych dla całej populacji kobiet artystek. Dynamika ich sztuki ma swój odrębny rytm, nie pokrywający się z kanonicznym obrazem dziejów sztuki współczesnej.

Zostaną przybliżone sylwetki najwybitniejszych malarek i rzeźbiarek, jak Anna Bilińska. Olga Boznańska, Zofia Stryjeńska, Katarzyna Kobro, Alina Szapocznikow, czy wreszcie Katarzyna Kozyra, otwierająca poczet współczesnych aktywnie uczestniczących w życiu artystycznym kobiet. Ich historie są naznaczone wieloma sukcesami, ale też tragediami i skandalami. Wykład będzie bogato ilustrowany, co pozwoli dostrzec różnice wynikające ze zmian stylistycznych, które zaszły w ciągu z górą stu lat, ale też pewne cech wspólne i charakterystyczne dla polskich artystek.

  Prof. dr hab. Joanna M. Sosnowska zajmuje się polską sztuką XIX i XX wieku, krytyką artystyczną i metodologią historii sztuki. Ukończyła historię
  na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykładała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytecie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

primi sui motori con e-max